Hakkında

Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi; İlk eğitime 2010-2011 yılında Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Polatlı yerleşkesi olarak başlamıştır. Merkeze bağlı olarak başlayan Polatlı yerleşkesi Bakanlar Kurulunca Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesi gereğince Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi kurulması; 25/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu tarihten itibaren Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi olarak devam etmektedir

 

Misyon

Fakültemizin misyonu; Üniversitemizin misyonuna paralel olarak bilimde, eğitim-öğretimde teknolojide, uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek donanıma sahip, dünyanın en iyi fakültelerinden biri olmak ve bilgiyi üreten, geliştiren, paylaşan, sorgulayan, katılımcı, kültürel değerlerine bağlı, proaktif, evrensel düşünebilen, toplum yararını gözeten bireyler yetiştirmek.

 

Vizyon

Fakültemizin vizyonu; Üniversitemizin vizyonuna paralel olarak bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek, bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmek, Başkentin bilime açılan kapısı olmak.

 

Değerler

Fakültemiz,

 • İnsan haklarına saygılı,

 • Yönetimde adil, şeffaf ve hesap verebilir,

 • Eğitimde kaliteye önem veren,

 • Akademik özerkliğe sahip,

 • Akademik ve etik değerlere bağlı,

 • Öğrenci odaklı eğitim-öğretim yapan,

 • Yeniliğe açık, sürekli daha iyisini arayan,

 • Kurumsallaşmaya önem veren,

 • Topluma karşı sorumluluk bilincini taşıyan,

 • Toplum yararını her şeyin üstünde gören,

 • Kültürel değerlerine bağlı,

 • Faaliyet alanında iddialı,

 • Çevreye saygılı,

 • Evrensel düşünebilen,

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen,

bir eğitim kurumudur.