Duyurular

 

STAJ İÇİN TESLİM EDİLMESİ BELGELER

1-Zorunlu staj formu (Bu linklerden indirilebilir : Kimya Bölümü Staj Formu  ,   Biyoloji Bölümü Staj Formu)

Zorunlu staj formaları 3 nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulur ve bölüm sekreterliğine teslim edilir.(3 Nüshanın Fakültemize teslim edilmesi gerekmektedir.Kesinlikle başka kurumlara verilmeyecektir.)

Sırasıyla;

  • Öğrenci bilgileri

  • Staj yapılan kurum kaşesi veya staj yapılacak kurumdan kabul edildiğine dair belge

  • Danışman Onayı

  • Staj Komisyon Onayı

  • Bölüm Başkanı Onayı

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-  5 adet Vesikalık Fotoğraf (3 adedi Staj Formların her birine yapıştırmalı; 2 adet Öğrenci İşlerine ayrı olarak teslim edilecek)

4- SGK Müstehaklık Belgesi  (Sağlık güvencesi ile ilgili)( https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ sitesinden sağlık provizyonu sorgulama ekranından çıktı alınabilir.)

5-Öğrenci transkripti

 

  • Staj formları ve belgeler öğrencinin staja başlama tarihinden en geç 10 gün önce ilgili yerlere teslim edilmelidir.

  • Belgeleri teslim ettikten sonra 1 hafta içinde Öğrenci İşleri bürosuna gelip Sigorta giriş belgelerine imza atmaları ve bir nüshasını teslim almaları gerekmektedir.

Staja başlayan öğrenciler staj yaptıkları kuruma Staj Not Formu çıktısını verecektir. Staj bitiminde ilgili kurum tarafından doldurulan Staj Not Formu kapalı zarfa konularak elden yada posta yoluyla İlgili Bölüm Başkanlığına teslim edilecektir.

Staj Not Formu

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYON ÜYELERİ
Doç. Dr. Meltem YILMAZ Komisyon Başkanı
Uzm. Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN Üye
Arş. Gör. Öznur AKBAL Üye

 

 

KİMYA BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYON ÜYELERİ
Doç. Dr. Gökçen DEMİREL Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Zeynep ÇİMEN Üye
   

 

FİZİK BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYON ÜYELERİ
Doç. Dr. Erhan ESER Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Halil BERBEROĞLU Üye
Öğr. Gör. Dr. Osman Tolga GÜL Üye

---